Ercümend Özkan, İslami mücadele için adanmış bir yürekti. İslami çalışmalarla dolu dolu geçen dünyevi ömrü, 23 Ocak 1995 tarihinde sona erdi ve Hakkın rahmetine yürüdü. O, Türkiye’deki tevhidi bilinçlenme sürecinin ilk öncülerinden ve istikrarlı taşıyıcılarındandı. Bu sürecin 1960’lı, 70’li yıllarda kök salan oluşumunda rol alan ve tevhidi kimliğini geliştiren çok az kişiden birisiydi. Vefat haberini taziye ilanlarıyla kamuoyuna duyuran bir çok seveni, “Türkiye’deki İslami Uyanışın Büyük Emekçisi” olarak nitelemişlerdi onu.

“Babalarımızı Kur’an’ı anlayabildikleri dilden okumaz halde bulmuş ve Kur’an’ı anlayabildiğimiz halde okuyarak onları üzerinde bulduğumuz yoldan sapmışızdır. Babalarımızın emperyalistlerin dünyayı emellerine hizmet ettirebilmek için oynadıkları oyunları bilmez, öğrenme gereği de duymaz bir yolda bulmuş ve bu yoldan sapmışızdır. Şayet sapıklık; babalarımızı üzerinde bulduğumuz yolu Kur’an ölçüleri ile yargılayarak, sapılması gerekeninden sapmaksa, biz sapığız. Bu sapıklığı da Peygamberimizden öğrendik. O’nun da Kur’an’dan öğrendiğine eminiz.” Ercüment Özkan – 1990

‘Tevhid akidesini gereği gibi anlayınız ve ona toz kondurmayınız. Şirk veya küfür niteliği taşıyan şeylerden onu titizlikle koruyunuz. Bunun için Kur’an’dan başka bir şeyi ölçü almayınız. Zira Allah bu konuda kendisine ortak tanımaz. Nitekim Resulullah da bu konuda aynen böyle yapmış, akidesini yalnızca Kur’an’dan almıştır…

”Küfre hasımlığım İslam’a olan hısımlığımdandır. Allah ve Resûlü’ne düşman olmayan herkese hakkımı helal ediyorum.’

Ercümend Özkan
(23.01.1938-24.01.1995)

 

***

23 Ocak 1938’de Kırşehir’in Mucur ilçesinde, Gümüşkümbet’li Türkmen kızı Hüsniye Hanımla, Alibeyoğullarından Ali Bey’in ikinci çocukları olarak dünyaya geldi. Babası PTT’de telgraf memuru olarak çalışıyordu.

6 yaşında Mucur’da Cumhuriyet İIkokulu’na başladı. Orta ve lise yılları Kayseri’de geçti. Son sınıfa kadar Kayseri Erkek Lisesi’nde okudu.

Tatillerini ciltçilik, dondurmacılık, sebzecilik yaparak ve kitap okuyarak geçirmeye başladı. Daha sonraları bu kitap sevgisine dönüştü. Lise son sınıfta iken Kırşehir’e tayin olan babasıyla birlikte ailece oraya yerleştiler.

1957’de annesini kaybetti.

1959’da Mucur’a ilk Halk Kütüphanesi kurulmasına büyük katkısı oldu. Hamdullah Suphi Tanrıöver’in kurduğu Türk Ocakları’na gidiyor, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mubil Özyörük görüşüp ufkunu açmaya çalışıyordu.

1960’da yıllardı Basın Haber Ajansı’nı kurdu.

27 Mayıs ihtilali sırasında Ankara Hukuk Fakültesi’nde öğrenci idi. 60 yılının Eylül’ünde Uşak’ın Karahallı köyünde asker öğretmen olarak göreve başladı. İkinci öğretim yılını da Ankara’nın Mamak semtinde Köstence İIkokulu’nda geçirdi. Üç aylık eğitimini de Amasya’da gördü.

1963 yılında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Türkoloji öğrencisi Mukaddes Taner ile evlendi.

1964’de Musa Çağıl ve Mehmet Said Çekmegil tanışır.

Yine bu yıllarda Hizbut-Tahrir ile tanıştı, fikirlerini benimsedi ve çalışmalarına katıldı. Bu çalışmalar çerçevesinde Necip Fazıl ve Hüseyin Üzmez ile konuşur. 1967’de tutuklandı. Ankara I. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 ay devam eden dava sonunda dört yıl ağır hapsine, ömür boyu kamu hizmetlerinden mahrumiyetine, 2 sene Bingöl’de zorunlu ikametine kararı çıktı. Uzun Saçlı Karağağız Adam’ın yazarı Metin Mengüşoğlu ile tanışıklıkları bu hapis yıllarındadır. Cezasını Çamlıdere, Mucur, Adana ve İmroz Yarıaçık Cezaevlerinde, zorunlu ikametini de Ankara’ya aldırdı.

1967-1968 yıllarında Ankara İlahiyatta Hatice Babacan isimli bir kız öğrenci başörtüsüyle Ankara İlahiyat’ta derse alınmayınca olaylar oldu, talebeler de erkekli kızlı direnişlere, eylemlere başladı. Ercüment Özkan ve Şule Yüksel yazılar ve konferanslarıyla çeşitli zamanlarda öğrencilere destek vermeye çalıştılar.

Hapis’ten sonra başlattığı ilk çalışma gurubu içinde Süleyman Aslantaş M. Kars da yer alır, müstear isimle kitap, kitapçıklar kaleme alır. Mehmet Ali Baltaşı ve Muhammed Nur Doğan ile tanışmaları bu yıllara denk gelir.

1974 yılında İstanbul’da “Interpress” adı altında kırk yıldır çalışan bir küpür derleme bürosunu devralıp, Kabataş’ta çalıştırmaya başladı.

Bu yıllarda bazı kur’an çalışmaları, temel kavram çalışmaları ve kur’an usulu üzerindeki çalışmalarından sonra hadis konusunda ve sünnet’e yaklaşım konusunda düşüncelerini yeniden sistematize etmeye başladı. Söyleminde gittikçe kur’an vurgusu merkezi bir yere oturturken, tasavvufi sapmalara olduğu kadar selefi yaklaşım biçiminlerine de özlü eleştiriler getirdi.

Yine bu yıllarda gözaltında da olsa hacca gitti.

1974-1975, yazar İsmail Kazdal ve yazar Hamza Türkmen ile 1976’da da sosyolog Ali Bulaç’la tanıştı.

1976’de tanıştığı gençlerden A. Burak Bircan ve M. Kürşad Atalar’ın Ercüment Özkan ile yaptıkları röportaj İslami Hareket Oluşum Süreci adıyla yayınlandı.

1981 yılının Ocak ayından itibaren İktibas dergisini çıkarmaya başladı. İktibas dergisi yedi yıl kesintisiz on beş günde bir çıkmaya devam etti.

1982 yılının Ocak ayında gözaltına alındı. İki ay mahkumiyetten sonra serbest bırakıldı.

1982’de M. Said Hatipoğlu, Süleyman Aslantaş, Esat Coşan, Cengiz Çandar, Abdurrahman Dilipak, İhsan Süreyya Sırma gibi yazarlarla davet üzerine İran’a gittiler.

2 Ekim 1985’te Ankara siyasi şubede tekrar gözaltına alındı. 14 günlük gözaltından sonra çıktıkları Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde altışar yıl üçer ay ağır hapis cezası aldılar. Özkan sorumlu yayın müdürü olduğu için cezası paraya çevrildi. Derginin 105. sayısı da toplatıldı.

1987 Ağustos ayında sağlığı bozuldu, hafif bir felç geçirdi. Hastalığı hafif olmasına rağmen tedavi onu ruhsal komaya sokmuştu. Bu yüzden iki yıla yakın birzaman İktibas’ın yayınına ara verildi.

1988’de ilk eseri İnanmak ve Yaşamak Yöneliş yayınlarından yayınlandı.

1990 Eylül ayında, bir kalp krizi geçirdi ve on gün hastane de bakımda kaldı. Buna rağmen yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına ara vermiyordu.

1992 yılında Ömer Yorulmaz, Yılmaz Yalçıner ile parti kurma teşebüsünde bulundu.

1993 Mart ayında ikinci krizin eşiğinden döndü. İbni Sina Hastanesi’nin kardiyoloji böIümünde on gün kadar yattı

1994 Ocak ayında Ankara Trafik Hastanesinde bir ay yattı.

24 Ocak 1995’te konferans vermek için gittiği Adana’da Hakk’ın rahmetine kavuştu.

25 Ocak 1995’te Aşağı Eğlence Merkez Camii’nde kılınan namazdan sonra Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Türkiye’deki İslami uyanışın büyük emekçisi Ercüment Özkan, bir çok alanda vahiy ve sünnetin yeden okunması noktasında yoğun çabalar sarf etti. Özellikle İslamî kavramların derinlikli olarak anlaşılması noktasında çok çalıştı.

Özkan, Anadolu sadeliğini ve klasik sanatı severdi. Modern tarzın ona bir şey anlatmadığını söylerdi.

Mütevazı, alçakgönüllü, fakat İslami hassasiyet konusunda tavizsizdi. Haksız olduğunu anladığı zaman özür dilemeyi büyüklük sayardı. Amaçladığı yaşam tarzı, benimsediği ve hayatını adadığı dava da onun güzele olan hayranlığının göstergesiydi.

Ercümant Özkan’ın yayınlanan eserleri şunlar:

İnanmak ve Yaşamak
Selam İle
Söyleşiler
Tasavvuf ve İslam
Ercümend Özkan Yazıları