Sosyolog,
akademisyen, profesör, araştırmacı yazar. 1962, Kırşehir doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Kırşehir’de
tamamladı 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümünü kazandı 1985 yılında Milli Eğitim bünyesinde Felsefe Grubu dersleri
öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Bir süre Besni, Adıyaman ve Bozkır, Konya’da
öğretmenlik yaptı Öğretmenliği sırasında sosyoloji alanında yüksek lisans ve doktora
programlarını tamamladı.

Yüksek
Lisans ve Doktora tezlerini Türk Modernleşmesi üzerine yaptı. Yüksek Lisans
tezinde Türk Modernleşmesinin Osmanlı dönemini, Doktora tezinde Türk
Modernleşmesinin Cumhuriyet dönemini araştırdı Bir süre Kanada’da bir toplumsal
uyum politikası olarak çokkültürlülük üzerine, Almanya’da da Türklerin aile
yapıları üzerine araştırmalar yürüttü.

Prof.
Dr. Celalettin Vatandaş, ayrıca “Trabzon’da aile içi şiddet”, “Türkiye’de Aile
Yaşam Döngüsü ve Ailelerin Tüketim Eğilimleri”, “Emniyet Teşkilatı Çalışanlarının
Mesleki Sorunları”, “Türkiye’de Aile Yapısı ve Problemleri” konulu
araştırmaları yürütmüştür.

Karadeniz
Teknik Üniversite’si İ.İ.B.F’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm
Başkanlığı da yaptı. Halen Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı
yapmaktadır.

ESERLERİ:

Çok Kültürlülük (2002), Esenlik Yurdunun Çağrısı (2004), Tevhid ve Değişim (2008), Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti 1-2
(2009), Ulusal Kimlik (2010), Vahiyden Kültüre (2011), Kur’an ve Hayat (2013),  Tevhid
ve Toplum
(2013), Bilim ve Ahlak (2013),
Hz. Muhammed (s)’in Hayatı (2013), Modern Çöküş (2015), Yol Ayrımı (2015), Türkiye’de Aile, Trabzon’da Aile Yapısı ve Problemleri ve Trabzon’da
Kentleşme (Kentlileşme Süreci ve Problemleri).