Prof. Dr. Adnan Demircan, (d. 1964, Ömerli), yazar ve akademisyen. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim üyesi.

1987’de Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslâm Tarihi ve Uygarlığı Bilim Dalında Yüksek Lisansa başladı. 1989 yılında Yüksek Lisansı, 1994 yılında aynı Enstitüde Doktorayı bitirdi.

Ocak 1992’de Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne İslâm Tarihi Araştırma Görevlisi, 1994 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı; Ekim 1996’da Doçent, Şubat 2003’te Profesör oldu. Aralık 2012’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak atandı. Çalışmalarını İslâm Tarihi’nin ilk dönem siyasî tarihi, özellikle de muhalif gruplar üzerine yoğunlaştıran Demircan’ın yayımlanmış birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

Yayımlanmış Kitapları

 • Demircan A., Ed., “Tabakat”, Siyer Yayınları, İSTANBUL, 2014
 • Demircan A., Ed., “Hz. Peygamber’In Savaşları”, İlk Harf Yayınevi, İSTANBUL, 2014
 • Demircan A., “Hz. Peygamber’In (Sas) Ailesi Ve Aile Hayatı”, Ufuk Yayınları, İSTANBUL, 2014
 • Demircan A., “Tarihin Akışını Değiştiren Son Peygamber”, Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2014
 • Demircan A., “Kerbela: Keder Ve Bela”, Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2014
 • Demircan A., Ed., “Hz. Peygamber’In Hayatı Ve Gazveleri”, İlk Harf Yayınevi, İSTANBUL, 2013
 • Demircan A., “Abbasiler Döneminde İlim Ve Kültür Hayatı”, İslam Kurumları ve Medeniyeti, Palabıyık, H. -Söylemez, M. M., Ed., Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.1-28-, 2011
 • Demircan A., “Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’Da Dinî Hayat”, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dini Hayat, Keskin, Y. Z., Ed., Şanlıurfa İl Müftülüğü yayınları, Ankara, ss.81-96-, 2011
 • Demircan A., “Hz Peygamber Döneminde İdarî, Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Hayat Ve Teşkilat”, İslam Tarihi, Palabıyık, H.-Demircan, A, Ed., Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.1-29-, 2011
 • Demircan A., Ed., “Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’Da Dinî Hayat”, Şanlıurfa İl Müftülüğü, ANKARA, 2011
 • Demircan A., “Hz. Ali Ve Hz. Hasan Dönemi”, İlk Dönem İslam Tarihi, Avcı, C., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.233-255-, 2010
 • Demircan A., “İslam’In Mekke Dönemi”, İlk Dönem İslam Tarihi, Avcı, C., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.52-80-, 2010
 • Demircan A., “Kabile Topluluklarından Akide Toplumuna”, Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2009
 • Demircan A., “Hz. Ali Dönemi Ve Ehl-I Beyt”, Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2008
 • Demircan A., “Kızların Gömülerek Öldürülmesi Ve Çok Kadınla Evlilik”, Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2008
 • Demircan A., “Nehcü’L-Belâğa: Hz. Ali’Nin Konuşmaları, Mektupları Ve Hikmetli Sözleri”, Çeviri, Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2006
 • Demircan A., “Tafsir In Early Islam”, in: The Quran: An Encyclopedia, Leaman, O, Eds., Routledge, Londra, pp.624-631-, 2005
 • Demircan A., “Sunna”, in: The Quran: An Encyclopedia, Leaman, O., Eds., Routledge, Londra, pp.606-613-, 2005
 • Demircan A., “Ali-Muâviye Kavgası”, Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2002
 • Demircan A., “Hâricîlik Mezhebinin Doğuşu Bağlamında Din-Siyaset İlişkisi”, Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2000
 • Demircan A., “Nebevî Direniş Hicret”, Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2000
 • Demircan A., “Çağdaş Hâricîlik Düşüncesi “, Çeviri, Beyan Yayınları, İSTANBUL, 1997
 • Demircan A., “İslâm Tarihinin İlk Döneminde Arap-Mevali İlişkisi”, Beyan Yayınları, İSTANBUL, 1996
 • Demircan A., “Hz. Peygamber Devrinde Münafıklar”, Esra yayınları, İSTANBUL, 1996
 • Demircan A., “İslâm Tarihi’Nin İlk Asrında İktidar Mücadelesi”, Beyan Yayınları, İSTANBUL, 1996
 • Demircan A., “Hz. Ali’Nin Hilafet Hakkı Meselesinde Gadîr-I Hum Olayı”, Beyan Yayınları, İSTANBUL, 1996
 • Demircan A., “Hâricîlerin Siyasî Faaliyetleri”, Beyan Yayınları, İSTANBUL, 1996

Tezleri:

 • Doktora, “Hariciler’in Siyasi Faaliyetleri”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü/ İslam Tarihi Bilim Dalı Şubat, 1994.
 • Yüksek Lisans, “XII. Asra Kadar İslam Tarihi Literatürü”, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihive Sanatları Bölümü/ İslam Tarihi Bilim Dalı Haziran, 1989.