En Yeni İçerikler

Rahmetli Dr. Aidin Salih Hanım'ın 2009 da sözde Domuz Gribi salgını bahanesiyle başlatılması düşünülen aşı kampanyası hakkında, toplumu bilinçlendirmek adına kaleme aldığı makale: AŞI HAKKINDAKİ GERÇEKLER (Zorunlu tutulan ve kullanılması için baskı oluşturulan aşılar hakkında) Ağustos 2009'da İngiltere ve Fransa'da Domuz Gribi aşısı, hayvanlardan sonra az sayıda insan üzerinde, ABD'de ise 2 bin kişinin üzerinde denenmiştir. Ancak sonuçlar en fazla 2 aylık...
Giriş Bu makalede bugün de süregelen kadını tanıma ve tanımlama sorununun arka planında yer alan bazı uydurma rivayetler irdelenecektir. Kadının sosyal, kültürel, dini ve ailevi hayattaki yeri hakkında halen yaşanan kafa karışıklığında, Hz. Peygamber’in otoritesini kullanmak suretiyle O’nun ağzından uydurulan kadın konulu olumsuz ifadelerin rolü büyüktür. Zira bu uydurmalar, kadın hakkında olumlu mesajlar taşıyan sahih sünnetle çelişerek, iki farklı söylemi...
Eser Adı al-İKTİSAD fi'l-İTİKAD Yazar(lar) al-GAZZALİ İbrahim Agah ÇUBUKÇU(önsöz ve notlarla hazırlayanlar) Hüseyin ATAY(önsöz ve notlarla hazırlayanlar) ISBN Yayın Yeri ANKARA Yayın Evi Ankara Üniversitesi Yayın Tarihi 1962 Dizi Bildirim(ler)i Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları Yayın No:XXXIV Eser Adı Ana Hatlariyle İslam Tasavvufu Tarihi Yazar(lar) Cavit SUNAR ISBN Yayın Yeri ANKARA Yayın Evi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayın Tarihi 1978 Dizi Bildirim(ler)i Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.No : 143 Eser Adı Arap Devleti ve Sukutu Yazar(lar) Julius WELLHAUSEN çev: Fikret IŞILTAN ISBN Yayın Yeri ANKARA Yayın Evi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları Yayın Tarihi 1963 Dizi Bildirim(ler)i Ankara Üniversitesi İlahiyat...
Ali Küçük (Sağır), Çumra'nın Apa köyünde doğdu. İlk tahsilini köyde tamamladıktan sonra, Konya İmam-Hatip okuluna kaydoldu. 1972 yılında İmam-Hatip okulundan mezun oldu. Üç yıl Çumra Merkez Kur'an Kursu'nda Kur'an Kursu öğreticiliği yaptı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 6 yıl kadar Avrupa'da Din görevlisi olarak çalıştı. Konya'da pek çok vakıf, dernek ve sosyal...
1961 yılında Ordu’nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde doğdu. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okudu. 1980’de Sakarya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1984’de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak vazife yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1987’de Tefsir Anabilim Dalında “Kur’an’daki Tekrarlar” isimli teziyle Yüksek Lisansını, 1993’te ise Dinler Tarihi Anabilim...
Ali Bardakoğlu (1952, Tosya), İlahiyatçı ve 16. Diyanet İşleri Başkanı. İlk öğrenimini Tosya'da tamamladı. 1970 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1974'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden, 1975 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik ve stajyer hâkimliğin ardından, 1977 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde Fıkıh asistanlığı görevine getirildi. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde “İslam Hukukunda İcare Akdi” adlı doktora tezini verdi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku yardımcı doçentliğine atandı. 1986 yılında doçentlik aldı. Belirli bir süre Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Bölüm...
Prof. Dr. Adnan Demircan, (d. 1964, Ömerli), yazar ve akademisyen. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim üyesi. 1987’de Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslâm Tarihi ve Uygarlığı Bilim Dalında Yüksek Lisansa başladı. 1989 yılında Yüksek Lisansı, 1994 yılında aynı Enstitüde Doktorayı bitirdi. Ocak 1992'de Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'ne İslâm Tarihi Araştırma Görevlisi, 1994 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı; Ekim 1996’da Doçent,...
Pedagog Dr. Adem GÜNEŞ Adem Güneş 1969’da Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra Rotterdam Üniversitesi Pedagoji bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Sosyoloji bölümünde yaptı. Doktora eğitimini Sakarya Üniversitesi Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık Bölümü'nde 'Bağlanma Terapisi' üzerine çalıştı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 450 Saat Aile Danışmanlığı Eğitimi, Amerika’da “Bağlanma Terapisi” eğitimi aldı. WISC-R (WECHLER Çocuklar İçin Zeka Ölçeği) GESEL, METROPOLİTAN, PEABODY, AGTE...
1970 yılında Bursa-Orhaneli'de doğdu. 1988'de Bursa Îmam-Hatip Lisesi'nden, 1992'de Uludağ Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir yıl sonra İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1995 yılında "Hz. Osman Dönemi Emevî İdareci­leri" isimli tez ile yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında "Amr b. el-As (Hayatı-Şahsiyeti-Devlet Adamlığı)" konulu araştırmasıyla doktor oldu. 2001-2002 ve 2004-2005 öğretim yıllarında Türkmenistan Mahdumkuli Devlet Üniversitesi İlahiyat...

En Sahih Hadis: (…)

“Siz ey iman edenler, Allah'ın sözünün önüne geçmeyin. Allah'ın sözünün önüne geçmemek için susan Elçi'nin sustuğu yerde siz de susun. Sesinizi Nebi'nin sesinin üzerine çıkarmayın. O susarken, siz konuşmayın.” Hem hadis de var bu konuda: (…) "Siz, ey iman etmekte olanlar, Allah'ın ve Elçisi'nin önüne geçmeyin…" Hucûrat Suresi'nin ilk ayetinin ilk yarısının uyarısı böyle. Sadece “Allah'ın önüne geçmeyin!” diye de okuyabiliriz ayetin anlamını. Çünkü...